terça-feira, 13 de setembro de 2011

Coñecer para querer, querer para coidar.

O domingo 11 de setembro a Asociación O Sorriso de Daniel reuniuse en Padrón, na Casa de Rosalía, para celebrar a súa primeira Asemblea Xeral Anual.
Trala xuntanza e o xantar un grupo de socios achegáronse a visitar a igrexa de Santa María de Herbón. Unha obra que na opinión dos estudosos puido sair da man de canteiros que traballaron antes no mosteiro de San Lourenzo de Carboeiro e que está moi influenciada pola obra do Mestre Mateo.
A chegada á igrexa de Santa María de Herbón non é doada.
Tal foi así que algunha persoa desta zona que quedara en acompañar ao grupo de O Sorriso de Daniel chegou tarde á cita por se ter perdido no percurso.
Na vila de Padrón nada anuncia que nas proximidades exista unha igrexa desta importancia e no percorrido que une a vila coa igrexa de Herbón non hai nin un só cartel que favoreza que as visitas se acheguen. Por suposto tampouco hai no exterior da igrexa ningún panel informativo que amose as características do edificio.
Por iso os membros de O Sorriso de Daniel acordamos enviar unha carta ao alcalde de Padrón solicitando a correcta sinalización dun monumento que está nas inmediacións do camiño Portugués.

E se isto o acordamos o domingo 11 o luns 12 enviouse esta carta por burofax ao concello de Padrón.D. Antonio Fernández Angueira
Alcalde do Concello de Padrón
Rúa Longa 27
15.900 Padrón A Coruña


Santa María de Herbón, 11 de setembro de 2011
 
Da nosa estimanza:

A Asociación O Sorriso de Daniel naceu hai algo máis de un ano co ánimo de contribuir a divulgar os valores do Patrimonio Románico Galego.

No día de hoxe esta asociación celebrou a súa asemblea anual na Casa de Rosalía. Moveunos para escoller Padrón o seu románico e o poema de Rosalía que leva por título N´a Catedral, no que os seus versos iluminan aínda máis a fermosa obra do mestre Mateo.

A xuntanza tivo lugar no auditorio da Casa de Rosalía e pola tarde achegámonos ata esta fermosa igrexa de Santa María de Herbón.

Unha das cousas que chamou máis a nosa atención foi a falta de sinalización dun monumento desta importancia.

É por isto que nos diriximos a vostede para solicitarlle que o Concello de Padrón sinalice axeitadamente as rotas para acceder a ela dende a vila así como que instale un panel informativo ao carón da igrexa cos datos máis sobranceiros do singular edificio e tamén no punto máis achegado do Camiño portugués.

Os veciños dun concello polo que transcorre unha vía destas características cremos que merecen que se faga este esforzo para pór en valor un patrimonio como é esta igrexa de Santa María de Herbón.

Agardando que esta nosa solicitude contribúa a mellorar a xestión do patrimonio turístico do concello de Padrón, saúdao atentamente
Polo demais a asemblea de socios elixiu unha nova directiva que da o relevo a aquela que se encargara de poñer en marcha a asociación.

A nova directiva fórmana:
Presidente: Xan Rodríguez
Vicepresidente: Augusto Guedes
Secretario: Antonio Dieter Moure
Tesoureira: Carme Varela
Vocais:
Carolina Casal
Julia Martínez
Susana Fernández
Sonia Fernández
Chelo Castro.


Entre as decisións máis destacadas que se tomaron na xuntanza da Asemblea Xeral de Socios cóntase a de reforzar o ámbito de traballo da sección De-Ambulatorio Románico. Unha sección que fora creada para dar a coñecer o estado dalgúns dos edificios románicos que máis perigan polo seu abandono.
Esta sección realizou durante o mes de xullo do presente ano traballos de limpeza da igrexa e o adro de Santo Estevo de Pardollán (en Rubiá de Valdeorras) onde a maleza conseguira ocultar case por completo os muros da vella igrexa románica.
Asemade decidiuse continuar co labor de divulgar o patrimonio románico a través das Xeiras Románicas, actividade aberta á cidadanía e poñer en marcha unha páxina web para o románico galego, entre outras actividades alí aprobadas.