terça-feira, 23 de agosto de 2011

Extrememos os coidados para que a Ribeira Sacra sexa Patrimonio da Humanidade!

Hoxe entregamos no Rexistro da Xunta de Galicia unha carta dirixida a D. Roberto Varela, Conselleiro de Cultura e Turismo.
Reproducimos o texto completo da mesma:

Á atención de D. Roberto Varela
Conselleiro de Cultura e Turismo
Xunta de Galicia


Galicia, 19 de agosto de 2011
Da nosa estimanza:

Coñecedores de que neste momento se atopan en exposición pública novos proxectos para desenvolver aproveitamentos hidroeléctricos no Miño-Sil queremos achegar a vostede a preocupación dos socios de O Sorriso de Daniel polo efecto que a posible aprobación destes proxectos poida ter sobre a máis que necesaria declaración da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade.

A Ribeira Sacra é un enclave que merece a máxima protección por parte da Xunta de Galicia pero que ademais non debe renunciar ao recoñecemento mundial que a declaración da Unesco pode virlle a supoñer.

A incidencia directa que isto supoñería no número de visitas á zona non se lle escapará ao seu departamento. Tampouco os beneficios que traería aos productos agrícolas que alí se colleitan –nomeadamente ao cultivo vinícola- que se vería directamente beneficiado por este nomeamento. Sendo así que á marca de Viticultura Heroica que acaba de serlle recoñecida viría a sumárselle o feito de vencellar a produción cun territorio declarado Patrimonio da Humanidade.

Dado que hai xa algún tempo o ICOMOS advertira da posibilidade de que esta candidatura non chegaría a bo fin se non se detiñan as obras hidroeléctricas que estaban a ser planeadas cremos necesario un posicionamento da Dirección Xeral de Patrimonio desa Consellería máis activo neste intre crucial no que os plans se atopan en exposición pública para formular alegacións.

Non desbotando a posibilidade de facer unha consulta novamente ao ICOMOS para poder valorar o seu actual posicionamente por esta instancia vimos a SOLICITAR:

  • QUE a Consellería de Cultura e Turismo dispoña que os técnicos de Patrimonio estuden en profundidade os proxectos e presenten cantas alegacións sexan precisas para garantir que ningunha obra que alí se execute poida privar no futuro á Ribeira Sacra de ser declarada Patrimonio da Humanidade. 
  • Que non se antepoñan os intereses das empresas hidroeléctricas, que xa deberían sentirse recompensadas suficientemente cos resultados dos 107 aproveitamentos hidroeléctricos que o cauce do Miño-Sil soporta, aos intereses xerais dos actuais moradores da Ribeira Sacra e mais aos que están por vir, xerando un lucro cesante que non deben nin poden soportar.

  • Que en tempo e forma se presenten estas alegacións co obxectivo último de protexer o inmenso patrimonio románico que a Ribeira Sacra contén

E finalmente

  • Que a Consellería de Cultura e Turismo veña a dar o seu apoio á Candidatura da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade e que ese apoio se tanxibilice nun Plan de protección específico para o patrimonio que alí hai.

Atentamente


Augusto Guedes de Castro
Presidente de O Sorriso de Daniel
O De-Ambulatorio Románico d´O Sorriso de Daniel
quere ser unha voz que alerta,
unha man que axuda,
un corazón que alenta.


sexta-feira, 19 de agosto de 2011

Foise Serafín Moralejo. Quedan con nós as súas ensinanzas.

"... o sorriso do mozo Daniel, 
co que a arte europea aprendeu outra vez a sorrir, 
tras séculos de telo esquecido".
Serafín Moralejo Álvarez
 
Abondaría con poñer aquí esta cita para saber cánto lle debe esta Asociación ao profesor Serafín Moralejo.
Do que lle debe Galicia enteira non é doado botar a conta.

Sirvan estas palabras de Ana Blanco como lembranza garimosa nestes primeiros intres despois de saber do seu pasamento.

“As miñas lembranzas son as dunha alumna que na década dos setenta estaba a estudar na Universidade de Compostela Historia da Arte, nunha época difícil e chea de problemas.
De súpeto ven un home novo, serio, recen chegado dos Estados Unidos, que nos ía dar escultura española en 4º de carreira, e por riba ás nove da mañá. Chegou co seu maletín, puntual e o primeiro que nos dixo é que só sabía de románico e que polo tanto dedicaríamos  todo o ano a esta materia e unha cousiña máis: que unha vez que entrara el na súa aula, que era a Aula Magna da vella universidade  compostelán, non entraría ninguén máis.
Recordo esta aula ateigada de alumnos tódolos días, os seus gráficos que aínda os conservo, os exames que nos levaban a pensar e buscar camiños de influencia dos distintos talleres itinerantes dos mestres canteiros que traballaron ao longo do Camiño de Santiago.
Coñecelo coma alumna foi un honor, seguir as súas ensinanzas un inmenso pracer, e dicirlle onde queira que se atope que o seu labor non quedou en ermo, que el nos ensinou a amar, respetar e dar valor a esta arte románica tan representativa  do noso pobo e que estamos na obriga de conservala.
Desde O Sorriso de Daniel estamos a traballar para que non se esquezan as obras deses vellos canteiros.
Descanse en paz”.

Ana Blanco
Socia fundadora de O Sorriso de Daniel 
Alumna do Profesor Serafín Moralejo


Que a terra lle sexa leve ao seu corpo e que o ronsel do seu coñecemento non se borre máis!
http://www.elcorreogallego.es/santiago/ecg/muere-serafin-moralejo-primer-catedratico-espanol-harvard/idEdicion-2011-08-18/idNoticia-694096/


sábado, 6 de agosto de 2011

Estades convidados (vós) porque en Pardollán Traballamos (nós), escribímoslles (a eles) e facemos Festa (todos)

O Santo Estevo subirá en procesión á vella igrexa
 o 21 de agosto ás 12.30h.
Estades convidad@s porque o 21 tod@s somos desta parroquia!


Pode parecer outra festa patronal máis pero é moito máis ca iso: é unha mostra do compromiso duns veciños por salvar o seu Patrimonio. Ti podes amosarlle o teu apoio pola recuperanción da igrexa románica acudindo á festa.


A túa presencia axuda!


Despois de pasar o 23, 24 e 25 de xullo limpando o interior da Igrexa de Santo Estevo de Pardollán podemos dicir que estamos satisfeitos.


Vai para 50 anos que o Santo Estevo -nin ningunha outra das imaxes da parroquia- non cruza os dinteis  das portas da vella igrexa románica. Baixáronse os santos para a hermida de Santo Tomás, fíxose unha igrexa nova e a igrexa románica entregouse á ruina. 


Agora os veciños están dispostos a pelexar por unha das poucas igrexas románicas de Valdeorras e para demostralo subirán co Santo Estevo en Procesión pola empinada costa que separa a aldea da igrexa vella. 
A eles se debe esta iniciativa. E tamén ao Sr Cura, D. Xosé, que cos seus 90 anos está collendo folgos para subir tamén el. E por suposto ao "incitador Xan" que dixo que despois de tanto esforzo limpando, este ano a festa non sería compreta se non se facía algo na igrexa en ruínas.


Dicimos que traballamos (nós) e é verdade


Quen somos nós? Nós somos os socios de O Sorriso de Daniel, os socios da Asociación de veciños Santo Estevo, membros do colectivo Niquelarte e os amigos que quixeron sumarse á limpeza de Pardollán.


Así estaba o lado sur da igrexa cando chegamos 


Entre a maleza albíscase Susana Fernández que foi a instigadora de que fosemos a Pardollán.


e así o deixamos:

Así estaba a nave da igrexa cando chegamos

e así a deixamos:

Cando apareceron as lousas a emoción non se contivo.


Así estaba o lado norte cando chegamos 


Onde era imposible furar para pasar unha persoa chegamos a descubrir as cruces dos que están alí enterrados porque así o deixamosE onde parecía que había un maceteiro descubrimos unha pía bautismal:


Dicimos Escribímoslles (a eles) e é verdade

Á corporación local de Rubiá mandámoslle esta carta:
Á atención da Corporación Municipal de Rubiá
Grupo Partido Popular e Grupo do Partido Socialista de Galicia

Santo Estevo de Pardollán, 25 de xullo de 2011


Da nosa estimanza:

O sábado 23 e domingo 24 deste mes de xullo as dúas asociacións abaixo asinantes procederon á limpeza do interior da igrexa vella de Santo Estevo de Pardollán así como tamén do seu adro.
O estado de abandono no que se atopa o edificio e as dificultades que hai para acceder a el fan que un dos elementos patrimoniais máis destacados do concello de Rubiá se atope en risco de desaparecer. É vontade de O Sorriso de Daniel, promotores desta actividade, e da asociación Santo Estevo de Pardollán, que asumiu como propia a proposta, non deixar que isto suceda.

Por esta razón SOLICITAMOS que o Concello de Rubiá colabore nestas tarefas que iniciamos de maneira urxente asumindo os seguintes traballos:

  1. Rotulación indicadora do monumento en 4 puntos: saída da N120 cara Pardollán, desvío á esquerda cara Vilar de Silva e Pardollán, acceso polo camiño do cura e acceso dende Pardollán ao carón do lavadeiro.
  2. Rotulación explicativa na igrexa. Os datos que figuren poden ser aportados pola Asociación O Sorriso de Daniel que ten como fin o estudio e divulgación do patrimonio románico galego.
  3. Limpeza e melloras en puntos críticos do camiño do Cura e do carreiro de subida dende a aldea, mantendo as dúas como vías de tránsito peonil e sen facer ensanchamentos innecesarios así como mantemento das zonas agora limpas.
  4. Inclusión en toda a publicidade turística xerada polo concello (impresa e para web) deste recurso turístico e patrimonial.

O importante impacto que esta actividade tivo nos medios de comunicación –entrevistas radiofónicas en Onda Cero e Radio Galega, reportaxe feita pola TV La Sexta, artigos en La Región, La Voz de Galicia, El País, Xornal de Galicia- debe agora ter unha correcta resposta dende o concello de Rubiá que agardamos se una a esta iniciativa cidadá que ten como único obxectivo que o edificio máis senlleiro de todo o concello volva a ter as atencións debidas.
Mentres tanto quedamos á súa disposición para unha reunión se o consideran preciso

Atentamente

E Dicimos Facemos Festa (todos) e é verdade

O domingo 21 de agosto ás 12.00h o Santo Estevo será levado polos veciños e veciñas ata a igrexa en ruínas. Lembrarán o día no que hai case medio século sacaron os santos da igrexa e os trasladaron á capela de Pardollán deixando atrás case 1.000 anos de historia. 
Hoxe están dispostos a recuperar as vellas ruinas e a non permitir que desapareza o edificio que testemuña que alí se ergueu un dos templos máis antigos da Diócese de Astorga.

A música poñerana integrantes do grupo de gaitas Xarabal de Vigo que se suman a esta festa!

Comparte o orgullo de defender o románico galego 
e participa na subida de Santo Estevo á vella igrexa!
O 21 de agosto tod@s somos de Pardollán!

Nós o 22 empezaremos novamente a traballar 
para que a recuperación continúe.
De-Ambulatorio Románico
quere ser
unha voz que alerta,
unha man que axuda,
un corazón que alenta.